Aparell respiratori

 • Inici
 • /
 • Serveis
 • /
 • Servei d'aparell Respiratori Veterinari a Barcelona - HV Glòries


Els casos de problemes en l’aparell respiratori són molt freqüents en la pràctica diària veterinària. Signes com la tos, la dispnea, la taquipnea, secrecions i hemorràgies nasals són símptomes de malalties tan diverses com pneumònies, bronquitis, neoplàsies, cossos estranys, etc., en què cal disposar d’un equipament especialitzat per fer-ne el diagnòstic i establir un tractament. Cal tenir en compte que hi ha un gran nombre de mascotes anomenades «races braquiocefàliques» –com el buldog, el bòxer o el carlí– que pateixen patologies respiratòries molt específiques causades per la seva conformació anatòmica, i altres races com la del Yorkshire Terrier presenten predisposició al col·lapse traqueal. També s’ha observat una tendència a l’alça de l’asma felí. Totes aquestes patologies requereixen atenció, tractaments i cirurgies molt específics.

Serveis que oferim:

 • Avaluació cardiopulmonar preanestèsica
 • Radiologia digital cardiopulmonar
 • Endoscòpia de les vides aèries:
 • Rinoscòpia
 • Traqueoscòpia
 • Broncoscòpia
 • Rentada broncoalveolar per a cultius i citologies
 • Presa de mostres per a biòpsies
 • Extracció de cossos estranys, com espigues
 • Hospitalització amb oxigenoteràpia
 • Tractament nebulitzador
 • Cirurgia respiratòria
93 246 08 05

De dilluns a divendres de 10:00 a 20:30h. Dissabte de 10 a 14h.

URGÈNCIES 24 HORES

Oferim atenció al públic les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. + info

Dubtes i reserves

Contacta amb nosaltres i atendrem els teus dubtes