Una de les activitats clau que permet mantenir un ambient saludable per als peixos és l’adequat i regular manteniment de l’aquari. A través d’una sèrie de tasques elementals que s’hauran de realitzar amb certa periodicitat, és possible mantenir un aquari net i en condicions òptimes per als nostres peixos.

Per aconseguir-ho, cal conèixer una sèrie de pautes essencials per a realitzar les tasques de manteniment darrere d’aconseguir un aquari saludable; presta atenció als següents consells que et brindem a continuació per aconseguir l’ambient aquàtic ideal.

Per què són importants les cures en el manteniment d’un aquari

Amb el pas del temps i com a conseqüència dels processos biològics naturals, els aquaris solen acumular alguns elements tòxics i disminuir la qualitat d’alguns altres. És per això que, en primer terme, hem d’assegurar de fer un recanvi parcial de l’aigua amb certa periodicitat.

Cal que l’aigua que va a servir de reemplaçament hagi estat tractada amb condicionadors especials d’aigua, ja que aquests productes neutralitzen de manera instantània el clor, les cloramines i els metalls nocius que estan dissolts en l’aigua potable i que poden ser nocius per a els peixos.

A més, quan va a ser reemplaçada una part de l’aigua, hem d’assegurar que el nou líquid es trobi a la mateixa temperatura que l’aquari.

Pautes per realitzar el manteniment

Cal que no es canviï més del 40% de l’aigua de l’aquari cada vegada que es va a realitzar el manteniment. En aquesta línia, no hem buidar completament l’aquari al moment de netejar-lo, ja que pot causar estrès en els peixos.

Existeixen productes especials que es poden utilitzar en el moment de realitzar el manteniment de l’aquari, que podrem aconseguir en botigues especialitzades. No utilitzeu sabons o detergents comercials per netejar l’aquari.

En moment d’efectuar la neteja de l’aquari, eviti el contacte directe de les seves mans amb l’aigua ja que els olis naturals del cos poden ser perjudicials per als peixos. Algunes eines especialment dissenyades per a la neteja d’aquaris estan disponibles al mercat.

Check list de manteniment de l’aquari

Cada dia, hauràs revisar l’estat actual dels peixos de l’aquari, per tal d’identificar qualsevol patologia o problema de salut que puguin presentar.

La revisió diari ha d’incloure la revisió dels filtres, escalfadors, llums i altres equips que formen part de l’aquari.

Les plantes i peixos morts o residus que es formen de tant en tant, hauran de ser remoguts en les revisions diàries.

Totes les setmanes, s’haurà de realitzar la neteja dels vidres de l’aquari tant per dins com per fora. Així, s’eliminaran residus orgànics i ajudarà a millorar la qualitat de l’aigua.

La brutícia i les restes orgàniques poden opacar els llums de l’aquari; cal revisar-les i, si cal, netejar-per garantir un nivell adequat d’il·luminació constant.

Un cop al mes, hem de revisar la provisió dels productes de neteja especials, condicionadors d’aigua i provisions de menjar per als peixos. A més, s’haurà de realitzar el manteniment mensual del filtre per millorar la qualitat de l’aigua.