Les cícadas, o comunament conegudes com Cica, Palma d’Església o Palma de sagú, són un petit grup de plantes amb moltes característiques úniques. Les cícadas han existit durant més de 200 milions d’anys, fins i tot abans que els dinosaures deambulessin per la terra. Però malauradament, poden ser tòxiques per a les nostres mascotes en molts casos. Queda’t a llegir sobre la toxicitat de la cica en els animals, els símptomes de la intoxicació i el seu tractament.

Quins són els signes d’intoxicació per cica?

Els símptomes més comuns en els gossos que ingereixen plantes de cica són signes gastrointestinals, hepàtics i neurològics, que causen vòmits (amb sang o sense), malestar general, diarrea (amb sang o sense) i anorèxia.

Totes les parts de la planta són tòxiques, però les llavors contenen quantitats més altes de cycasin (1 glucòsid cancerigen i neurotòxic) que les altres parts de la planta. Tot i ser altament tòxiques, les llavors i les fulles són molt desitjables per molts animals, de manera que sobretot els gossos sovint trien menjar-si estan al seu abast.

Els signes gastrointestinals poden desenvolupar-se dins de les 24 hores, però, el dany a altres òrgans, com el fetge, pot no veure durant les 24 a 48 primeres hores. Els signes d’intoxicació poden durar de 24 hores a 10 dies, per això és important tractar-lo.

El diagnòstic i tractament de la intoxicació per Palma de sagú

La toxicosi per cícadas es diagnostica per part de professionals veterinaris d’acord amb un historial de signes clínics coneguts i compatibles. Tot i que les toxines es poden trobar en diagnòstics de sang avançats, actualment cap anàlisi de sang rutinari pot detectar aquests compostos.

El tractament de la toxicosi per cica és simptomàtic i de suport. És a dir, no es disposa d’un contraverí per a cap toxina Cicada i es basa únicament en la teràpia de suport.

Per dur a terme el tractament, se sol realitzar un rentatge gàstric o induir el vòmit com més aviat millor després d’una sospita d’ingestió.

Per a un animal que ha començat a mostrar signes de problemes gastrointestinals, se sol usar sucralfat. Aquest medicament oral actua revestint l’estómac i protegint d’àcids, enzims i sals biliars. Si l’hemorràgia del tracte gastrointestinal és greu, podrien ser necessàries transfusions de sang.

S’ha de mantenir la teràpia de suport amb líquids suficients per assegurar que l’animal mantingui la hidratació i ajudar a diluir la toxina, i s’han de controlar de prop les concentracions de glucosa en sang per assegurar que l’animal no es torni hipoglucèmic.

Es requereix un control continu, ja que l’animal pot desenvolupar efectes secundaris enfront de la medicació, com insuficiència hepàtica, coagulopatia, encefalopatia hepàtica, hipoproteinemia o insuficiència renal.

El pronòstic d’un pacient sempre serà bo si es va buscar una intervenció veterinària immediatament després de la ingesta de cica. No obstant això, si el pacient presenta signes clínics, el seu pronòstic és una mica més reservat.

La millor manera de prevenir la toxicitat de les ciques de la teva mascota és eliminar les plantes de Palma de sagú al voltant de la teva llar o de l’entorn de les mascotes. I per favor, davant la mínima sospita que la teva mascota ha estat en contacte amb aquesta planta, busca tractament veterinari urgentment per evitar més complicacions. Per a urgències com aquesta pots trucar-nos al 932.460.805.