Un dels termes més escoltats entre els que tenen un gat com a mascota és l’enriquiment ambiental felí, que no és altra cosa que la cura d’aquests animals en captivitat.

Per conèixer més al detall de què es tracta aquest concepte i quina implicació té per a la nostra mascota, et convidem a llegir detingudament el següent post.

¿En què consisteix l’enriquiment ambiental felí?

L’enriquiment ambiental per a gats es refereix a la millora del seu benestar físic i emocional, identificant aquells estímuls ambientals que són necessaris per millorar la seva qualitat de vida a la llar.

Consisteix en la suma d’aquells factors que li brinden benestar a l’animal, que pot incloure la seva relació amb les persones, la seva interacció amb altres animals, la qualitat de la seva alimentació i l’accés a jocs per al seu desenvolupament físic i emocional, entre d’altres aspectes.

És important entendre que els gats són animals que es mostren molt predisposats a patir estrès i que els sol originar problemes en el seu comportament, el que repercuteix en la tranquil·litat de la llar.

Per això, cal garantir-los un ambient condicionat per ajudar a prevenir l’estrès o qualsevol altra condició que pugui alterar el seu normal desenvolupament, com l’ansietat, l’obesitat, problemes en la conducta, agressivitat, etc.

¿Quins tipus d’enriquiment ambiental ha?

Podem considerar com a enriquiment ambiental felí a qualsevol estímul que actuï de manera positiva sobre el gat, podent diferenciar cinc grups específics:

Els estímuls sensorials, que són aquells que impulsen l’animal a l’exploració. Aquests estímuls aconsegueixen intensificar tots els seus sentits, especialment el de l’olfacte.

Els estímuls d’alimentació estan orientats a proveir els seus aliments de manera fàcil i controlada, evitant els excessos i la frustració.

Els estímuls de manipulació estan referits a l’incentiu de recerca i exploració per part de l’animal. Per a això, se sol recórrer a la utilització de joguines especialitzats.

Els estímuls de l’entorn són aquells relatius a la millora de l’hàbitat del gat, determinant puntualment les seves àrees d’alimentació, descans i esbarjo.

Els estímuls socials consisteixen en optimitzar la seva relació tant amb els éssers humans com com altres gats, per tal que s’exerceixin de manera natural i positiva.

Consells per a un adequat enriquiment ambiental

Són moltes les accions que podem posar en pràctica per aconseguir un enriquiment ambiental adequat per al felí.

A nivell sensorial, és recomanable brindar l’animal accés a l’exterior per tal de motivar a caçar i observar l’entorn. L’enriquiment olfactiu pot enriquir-utilitzant l’herba gatera, que els motiva a ronronejar i a jugar.

La relació amb un altre felí pot ser positiva per a l’animal, tot i que cal assegurar-se que existeix compatibilitat entre tots dos gats. A més, cal incentivar la comunicació entre els propietaris i el felí.

Així mateix, és recomanable atorgar a l’animal joguines que l’ajudin a mantenir un adequat desenvolupament físic i mental, en especial a aquells que no tenen un fàcil accés a l’aire lliure. Així, poden ser molt útils les pilotes o alguns productes especialitzats.

Hi ha alguns altres trucs més que permeten afavorir l’instint del gat, optimitzar el seu comportament i millorar la seva qualitat de vida; l’important és afegir al seu espai elements propis del seu hàbitat natural, per a integrar-los i entretenir-los.