L’encefalopatia hepàtica en gossos consisteix en una acumulació de toxines a la sang que haurien d’haver estat metabolitzades pel fetge i eliminades pel ronyó. El problema principal és l’augment dels nivells d’amoníac. Això produeix urea i altres toxines que es metabolitzen incorrectament. Aquesta acumulació de toxines a la sang arriba al sistema nerviós central, afectant neurones i neurotransmissors i provocant símptomes neurològics. Generalment es deu a un problema hepàtic que impedeix un metabolisme adequat, encara que també pot passar com a resultat d’una comunicació vascular inadequada o una deficiència enzimàtica al cicle de la urea.

Continua llegint aquest article per aconseguir més informació sobre l’encefalopatia hepàtica a gossos. Analitzarem específicament les causes, els símptomes i el tractament perquè puguis saber què fer si el teu gos arriba a tenir aquesta malaltia.

Què és l’encefalopatia hepàtica?

Si una malaltia és hepàtica, vol dir que està relacionada amb el fetge. Tot i això, l’encefalopatia és una condició que causa dany al cervell. Tots dos estan relacionats perquè és un trastorn metabòlic del fetge del gos que resulta en l’acumulació de toxines a la sang. Quan aquestes toxines arriben al sistema nerviós central, viatgen al cervell i desencadenen signes de problemes neurològics.

Atès que el fetge és un òrgan vital, la seva eficàcia afecta la salut de tot lorganisme. S’encarrega de netejar i desintoxicar la sang del gos de les deixalles produïdes durant el metabolisme de les cèl·lules. Específicament, el cicle de la urea té lloc als mitocondris de les cèl·lules del fetge. Durant aquest cicle, l’excés d’amoníac es converteix en aminoàcids útils i urea, l’última dels quals es converteix en orina als ronyons.

Per això, quan el fetge falla per qualsevol motiu, la seva funció desintoxicant es veu afectada. Els compostos de rebuig i les toxines s’acumulen a la sang que altrament haurien d’haver-se eliminat. Com que no s’eliminen, acaben al cervell: fan malbé les cèl·lules i provoquen canvis en els neurotransmissors.

Causes de l’encefalopatia hepàtica en gossos

Als gossos, la malaltia engloba causes derivades d’anomalies vasculars, deficiències enzimàtiques al cicle de la urea o dany hepàtic. Entre elles podem trobar:

  • Cirrosi hepàtica.
  • Malaltia hepatobiliar.
  • Enverinament, medicaments o infeccions que causen insuficiència hepàtica.
  • Derivació portosistèmica intra o extrahepàtica.
  • Hepatitis crònica.
  • Deficiència de l’enzim arginosuccinat sintetasa.
  • Símptomes de l’encefalopatia hepàtica

L’encefalopatia hepàtica en gossos es pot dividir en quatre etapes. L’etapa en què es troba un gos està determinada per la gravetat de la malaltia:

A l’inici del problema, el gos estarà desorientat, perdrà la gana, es tornarà irritable i pot estar maldestre.
A mesura que el quadre clínic empitjora, el gos notarà pressió al cap. Això ho notaràs per l’acte compulsiu de pressionar el cap contra una superfície dura com la paret. També poden caminar en cercles, desenvolupar atàxia, letargia i fins i tot quedar-se cecs.
Quan la condició és més greu, el gos estarà confós. Podrem veure estupor, descoordinació, inactivitat, sialorrea, convulsions i fins i tot agressió.
De vegades, l’acumulació de toxines causa tant de mal que el gos cau en coma i passa la mort.

També hi ha altres signes no neurològics d’encefalopatia hepàtica en gossos, que inclouen pèrdua de pes, poliúria-polidípsia, vòmits, diarrea i ascitis.

Diagnòstic d’encefalopatia hepàtica canina

El diagnòstic s’ha de basar en la simptomatologia de l’animal, l’anamnesi (història clínica) i determinades proves per confirmar-ho:

  • CBC (recompte hematològic complet): mostrarà anèmia no regenerativa de lleu a moderada.
  • Química sanguínia: es poden observar canvis com hipoalbuminèmia, disminució d’urea, augment d’amoníac, augment d’AST, ALT i fosfatasa alcalina, i augment de bilirubina si la insuficiència hepàtica és molt greu. Alguns gossos poden tenir hipoglucèmia i hipercolesterolèmia en dejú.
  • Anàlisi d’orina: l’orina pot estar diluïda i tenir vidres de biurato d’amoni.

Tractament de l’encefalopatia hepàtica a gossos

Quan es diagnostica encefalopatia hepàtica, cal actuar amb rapidesa. Molts gossos hauran de romandre al centre veterinari on se’ls atengui, on se’ls administrarà fluidoteràpia i oxigen. Un cop desintoxicat, cal tractar la malaltia que ha provocat l’encefalopatia hepàtica perquè l’organisme es recuperi i no torni a passar.

Els tractaments van des de la medicació fins a les intervencions quirúrgiques, especialment en la derivació portosistèmica. Quan el gos té un fetge afectat, cal reduir la ingesta de proteïnes per reduir l’estrès a la funció hepàtica.

Si el teu gos pateix d’encefalopatia hepàtica, et podem ajudar. Demana una cita trucant al 932 460 805 o escriu-nos pel formulari de contacte de la web perquè puguem atendre la teva mascota el més aviat possible.