Tan comú com perillosa, la diabetis felina és una patologia present en milers de gats a casa nostra, especialment entre els casolans, per la qual cosa es requereix mantenir una especial cura i control de la malaltia per salvaguardar la salut de l’animal.

És per això que en aquest article et volem explicar quins són els símptomes que es presenten a la mascota i quin és el tractament més indicat per tractar la diabetis en els gats.

Quines són les causes de la diabetis felina?

La diabetis mellitus és un trastorn metabòlic crònic que consisteix en la impossibilitat de l’organisme per processar adequadament la glucosa a la sang. Els que la pateixen presenten concentracions elevades de glucosa a causa, principalment, a un defecte en la producció d’insulina.

Igual que els éssers humans, la diabetis mellitus també afecta a diverses espècies animals, entre elles als felins. Aquesta malaltia es presenta en els gats com a conseqüència d’una baixa activitat física i a problemes de sobrepès.

A causa d’aquesta impossibilitat de processar la glucosa, l’organisme de l’animal no compta amb l’energia necessària per a sobreviure, veient-se forçat a prendre l’energia d’altres cèl·lules. El resultat: diversos problemes de salut que poden ser letals per al gat.

La diabetis de tipus 1 es desenvolupa quan l’organisme del gat destrueix els dipòsits de producció d’insulina, disminuint considerablement la quantitat d’aquesta hormona.

La diabetis del tipus 2 es presenta quan el pàncrees no presenta dificultat per alliberar la insulina, però l’organisme del gat es resisteix a utilitzar-la per controlar el nivell de glucosa.

Aquesta última és la que es presenta amb major freqüència en els gats.

Altres factors, com l’edat, raça, disposició genètica i l’ús de certs medicaments per al tractament d’altres malalties, també poden causar la diabetis felina.

Símptomes que es manifesten amb la diabetis felina

Alguns dels següents símptomes poden presentar-se de forma gradual en els gats que pateixen diabetis:

Pèrdua de pes.
Excés de set.
Vòmits.
Augment de la gana.
Major freqüència i quantitat de l’orina.
Atordiment en l’animal.

A més, els gats solen presentar dificultats per desplaçar-se d’un lloc a un altre, mantenint doblades les potes del darrere a causa de la debilitat que li produeix la degeneració muscular.

Altres patologies relacionades a la diabetis en els gats són les infeccions urinàries, els problemes hepàtics i les complicacions renals.

Encara que aquests símptomes poden anar apareixent de forma progressiva, és indispensable anar a la clínica veterinària en cas es detectin almenys tres d’ells, perquè l’especialista pugui realitzar els exàmens necessaris.

El diagnòstic de la diabetis mellitus es realitza a través d’exàmens de sang i orina, per tal de determinar quin és el nivell de sucre en la sang de l’animal. Perquè el diagnòstic sigui precís, cal que el gat es trobi tranquil i relaxat al moment de realitzar la presa de la mostra, ja que, en cas contrari, el resultat pot ser enganyós.

El veterinari també pot realitzar un examen complementari per mesurar la presència de fructosamina a la sang.

Tractament de la diabetis en els gats

Un cop confirmat el diagnòstic, el veterinari pot indicar el tractament adequat per al gat, amb la finalitat de controlar els símptomes de la diabetis, evitar les complicacions que es puguin presentar i millorar la qualitat de vida de l’animal.

El tractament per a la diabetis felina del tipus 1 consisteix en l’administració diària d’insulina, a través d’injeccions regulars. La dosi exacta haurà de ser determinada pel metge veterinari i serà aplicada sota la pell del coll del gat amb un màxim de dues vegades per dia.

Per al cas de la diabetis del tipus 2, l’objectiu estarà posat en un canvi en la dieta del gat per observar la seva evolució.

En tots dos casos, la dieta del gat que pateix de diabetis haurà de ser preparada amb l’objectiu de disminuir el nivell de glucosa a la sang de l’animal. Una dieta alta en proteïnes i baixa en carbohidrats és l’ideal per mantenir la mascota en millors condicions de salut.

És important que tant la quantitat d’insulina com les especificacions de la dieta siguin complertes tal com ho indica el veterinari, per tal d’aconseguir els millors resultats. L’especialista ha d’establir un cronograma de visites per mantenir controlat el nivell de glucosa a la sang de l’animal i fer els ajustos pertinents en el tractament.

Claus per afrontar la diabetis felina

Encara que és una malaltia que no té cura, la diabetis felina pot ser controlada si es detecta a temps, aconseguint millorar la qualitat de vida del gat.
Només el veterinari, a través de les anàlisis pertinents per mesurar els nivells de glucosa a la sang, pot diagnosticar la diabetis en els gats, per la qual cosa cal seguir al detall les seves recomanacions.
L’augment de la gana en el gat juntament amb la pèrdua de pes de l’animal, són els símptomes més significatius de la diabetis felina. També es poden presentar quadres de diarrea i alteracions en el seu pelatge.
Moltes vegades, el tractament pot consistir en l’aplicació de medicaments orals hipoglucemiants que substitueixen la insulina; el veterinari avaluarà la conveniència d’utilitzar aquest tipus de productes.

És responsabilitat de l’amo de l’animal el mantenir-se atent a l’aparició d’alguns d’aquests símptomes, especialment pel que fa a l’alimentació del gat i al seu consum d’aigua, que sol incrementar-se en els gats amb diabetis.

Si la diabetis felina no és tractada a temps, el gat pot patir greus complicacions en la seva salut com la pèrdua de la visió, neuropatia o hiperglucèmia. Per això, et recomanem estar atent davant de qualsevol canvi en el comportament de la teva mascota i portar-la a una consulta veterinària en cas sospites de la presència d’aquesta malaltia.