Malgrat que molts especialistes vinculen l’origen del coronavirus a una hibridació dels virus de ratapinyades i serps, la veritat és que encara no és clar què és el que va donar inici a aquesta pandèmia que està assotant a tothom, ni tampoc existeix algun vincle que determini que els animals són fonts de contagi o que els afecta d’alguna manera.

Algunes organitzacions donen compte que aquest virus sol es transmet entre els éssers humans i que els animals no es contagien ni són portadors d’aquest. Així, no existirien motius per a pensar que les nostres mascotes poden ser font d’infecció o que es trobin en perill com les persones.

Des de l’Organització Mundial de la Salut – OMS refereixen que, donada la informació amb la qual es compta en l’actualitat, no existeix la suficient evidència que els virus puguin afectar els animals domèstics, la qual cosa podria donar certa tranquil·litat als amos de les mascotes.

D’acord amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona, els gossos i gats són susceptibles de patir malalties generades per altres virus de la mateixa família, però no específicament pel Covid-19, nom amb el qual se’l coneix a aquesta mena de coronavirus i al causant dels problemes actuals.

Amb aquestes dades, és possible inferir que els animals domèstics no corren el mateix risc que les persones exposades. No obstant això, cal tenir en compte certs consells a fi de prevenir qualsevol complicació que pugui derivar en problemes de salut per a les nostres mascotes.

Consells per a evitar el contacte del virus amb les mascotes

A l’igual que les persones, és convenient evitar el contacte de l’animal amb aquelles persones que han estat diagnosticades amb coronavirus. Això, a causa que hi ha altres tipus de coronavirus que sí que poden causar malalties en els animals, de manera que limitar el contacte és la millor forma de prevenció.

En cas tinguem a casa algun pacient que hagi donat positiu per coronavirus i la interacció amb l’animal sigui inevitable, cal que l’afectat utilitzi tapaboques tot el temps, incloent el moment en què està a prop de l’animal. En aquests casos, no cal col·locar tapaboques a l’animal.

Totes les altres mesures per evitar la propagació de virus s’apliquen de la mateixa manera per a la cura de la mascota. Així, cal interactuar el menys possible amb l’animal i desinfectar els objectes que s’utilitzen per a donar-li els aliments, així com la corretja i la zona en la que dorm.

És convenient netejar-li les potes a l’animal a l’ingressar a la llar cada vegada que se li tregui a fer les seves necessitats, a més, de ser possible, desinfectar els coixinets amb alcohol.

No hi ha necessitat de realitzar cap test de diagnòstic a la mascota, ni d’efectuar alguna cura especial per a l’animal. De totes maneres, és recomanable mantenir comunicació fluïda amb el veterinari, per aclarir qualsevol dubte que pugui presentar-se.